BAKIM - ONARIM

Tesisimizin pompa ve elektrik sistemlerinde meydana gelen arızalar ve bakım - onarım çalışmalarına bakacak olursak;
2001 yılında 6 nolu pompa ünitesine geri ödeme programı dahilinde DSİ tarafından 1 adet derinkuyu sondajı yaptırılmıştır. Kuyunun şebeke bağlantısı kooperatifimiz tarafından gerçekleştirilmiş olup elektrifikasyon aşaması yine kooperatifimizce özel firmaya yaptırılmıştır. Ayrıca 2 nolu pompa grubu içerisinde tesis inşa aşamasında DSİ tarafından açılmış fakat sisteme dahil edilmemiş olan derin kuyu için kuyunun kullanılabilirliği araştırılmış olumlu sonuç elde edilmesi sonucunda şebeke bağlantısı ve elektrifikasyonu tamamlanmıştır.


2002 yılında sisteme dahil edilen 2 adet kuyunun (6 ve 2 nolu pompa grubu için) karakteristiklerine uygun derinkuyu pompası ve teçhizatları alınarak su kaynağı mevcudu arttırılmıştır. Ayrıca 7 nolu pompa grubuna hizmet eden 1 adet kuyunun pompa ve teçhizatı yenilenmiştir. 3 nolu pompa grubunda sürekli arıza yapan derinkuyu pompası tamamıyla revize edilerek su ile yağlamalı hale getirilmiş ve ilgili ünitedeki su sıkıntısı giderilmiştir.

2003 yılında, sulama sezonunda yaşanan elektrik arızalarının en kısa zamanda çözülerek hizmetin devamlılığı sağlanması hususunda 3 adet elektrik motoru ve 3 adet kumanda panosu yedeklemesi yapılmıştır. Yine yedekleme amaçlı 50 KVA ve 100 KVA güçlerinde transformatör alınmıştır. 100KVA gücündeki transformatör aynı yıl yaşanan trafo arızasında kullanılmıştır. Pompa revizyonuna devam edilmiş ve 6 nolu pompa grubunda yine sık arıza yapan 1 adet pompa tamamıyla revize edilerek yenilenmiştir. Yine 2003 yılında 2 adet dalgıç pompanın arıza yapması nedeniyle ilgili pompalar yerine 2 adet yeni dalgıç pompa alınıp montajı yapılmıştır.

2004 yılında, Tedaş genelgesi nedeniyle tesisimizdeki 21 adet yer panosunun mevcut mekanik sayaçları iptal edilmiş 21 adet x/5 Kombi Elektronik sayaç alınarak yer panosu yenilenme işi gerçekleştirilmiştir. 1 nolu pompa grubuna ait 100 KVA gücündeki trafoda meydana gelen arıza nedeniyle yeni 100 KVA gücünde transformatör alınmış trafo yenilemesi yapılmıştır. Pompa revizyonu işine devam edilmiş yine 6 nolu pompa grubundaki 1 adet derin kuyu pompası su ile yağlamalı pompa haline getirilmiştir aynı aşamada ilgili pompanın derin kuyusunda inkişaf yaptırılarak kuyu verimi arttırılmıştır.

2005 yılında, 11 nolu pompa grubundaki 1adet dalgıç pompanın arıza yapması nedeniyle aynı karakteristiklerde yeni bir dalgıç pompa alınmış ilgili pompa yenilenmiştir. 11 ve 8 nolu pompa grubundaki su yetersizliğinin giderilmesi amacıyla yapmış olduğumuz başvurular sonucunda DSİ I. Bölge Müdürlüğünce geri ödeme planı dahilinde ilgili bölgelere birer adet derin kuyu sondajı yaptırılmış olup aynı içerisinde 11 nolu pompa grubuna dahil edilen derin kuyunun şebeke ve elektrifikasyon işlemleri tamamlanmış, kuyu karakteristiklerine uygun dalgıç pompa alınarak sisteme ek su kaynağı sağlanmıştır. 8 nolu pompa grubu için açılan derin kuyunun sisteme dahil edilme çalışmalarına devam edilmektedir. Elimizde bulunan 2 adet 100 KVA gücündeki arızalı transformatörün bakımı yaptırılarak yenilenmesi işi yine bu yıl içerisinde gerçekleştirilmiştir.

2006 yılında DSİ I. Bölge Müdürlüğüne yapmış olduğumuz başvurularımız sonucunda geri ödeme planı içerisinde 12 nolu ünitemize 1 adet derin kuyu sondajı yaptırılmış ve kuyu çökmesi tespiti yapılan 3/2 nolu derinkuyunun yenileme sondajı yaptırılmıştır.
Ova içerisinde yüklenici firma Altınbaş İnşaat tarafından yürütülen kanalizasyon hattı inşa çalışmalarında tesisimiz hatlarında meydana gelen arızaların su kesintisine mahal vermeyecek şekilde onarım çalışmaları yapılmıştır.
12 nolu ünitemizde kanal kenarındaki tarım arazilerimiz için Yunuseli Mahallesi Yeşim Sokaktan başlayan iletim borusu hattımız 400mm lik PE boru ile uzatılmış ve hat boyunca uygun noktalardan su alma prizleri oluşturularak bölgedeki tarım arazilerine su sağlanmıştır.

2007 YILI FAALİYETLERİMİZ
- Kooperatifimiz imkanları ile 18 adet dalgıç, 3 adet su ile yağlamalı milli pompa alınmıştır. (Pompaların maliyeti yaklaşık olarak 120.200 TL)
- Geri ödeme taahhüdü ile DSİ den 4 adet dalgıç, 9 adet yağ yağlamalı milli olmak üzere toplam 13 adet Derinkuyu pompası alınmıştır.
- Buski den 7 adet dalgıç pompa alınarak 1-2-9-12 nolu ünitelerdeki Derinkuyularımıza montajları yapılmıştır.
- 2007 yılı içerisinde tesisimizin Derinkuyularındaki su seviyelerinin düşmesi sonucu mevcut pompaların askıda kalması ve diğer nedenlerle meydana gelen mekanik arızalar neticesinde toplam 31 adet derin kuyu pompası yenilenmiştir. Yenileme aşamasında bir çok derin kuyuda DSİ ekipleri ile birlikte dolgu temizlikleri yapılmıştır.
- 2-9-12 nolu ünitelerde toplam 4 adet trafomuzun yerine daha yüksek kapasitede trafolar alınarak montajları yapılmıştır.
- 1-2-4-9-11-12 nolu ünitelerimize toplam 6 adet derin kuyu sondajı yaptırılmıştır. Bunlardan;
2 nolu ünitemizdeki yeni sondaj kuyusunun tüm işlemleri (şebeke ve elektrifikasyon) tamamlanarak sisteme dahil edilmiştir.
9 nolu ünitemizdeki yeni sondaj kuyusunun tüm işlemleri (şebeke ve elektrifikasyon) tamamlanarak sisteme dahil edilmiştir.
3 ve 12 nolu ünitelerimizdeki yeni sondaj kuyularının sisteme dahil edilme çalışmaları devam etmektedir.
- 11 nolu ünitemizde yer altı su kaynaklarının azalması sonucu yaşanan sulama suyu yetersizliği neticesinde aynı sıkıntının yeniden yaşanmaması bakımından kendisine en yakın ve en uygun olan 12 nolu üniteden su takviyesi çözümü için iki ünite arasına isale hattı yapılması kararlaştırılmış isale hattı için gerekli çelik borular için DSİ den geri ödeme taahhüdü ile 1700m - Ø250mm lik çelik boru temini sağlanmıştır. Çelik boru temini, satın alım aşamasındadır. Elimize ulaştığı gibi isale hattı inşasına başlanacaktır.

2008 YILI FAALİYETLERİMİZ
1/4 - 1/3 – 1/1 mevcut pompaları sökülerek, yerlerine daha derine montajlı dalgıç pompa montajları yapılmıştır.
12/1 - 7/1 – 2/1 nulu kuyularda mevcut milli pompalar sökülüp,daha derine montajlı yeni milli pompa montajları gerçekleştirilmiştir.
4. ünitemizde kuyu arızası meydana gelmesi nedeniyle kooperatifimiz imkanları kullanılarak yenileme sondajı yaptırılmış ve yeni kuyunun şebeke –elektrik ve pompa bağlantıları gerçekleştirilerek sisteme dahil edilmiştir.
Dereçavuş Mahallesi tarım alanlarına su sağlamak amacı ile;yakınlığı ve mevcut sistemin uygunluğu bakımından 12 nolu üniteden 1275 m isale hattı inşa edilerek 11 nolu üniteye su takviyesi sağlanmıştır. Yapılan bu isale hattının 2 ünitenin de ihtiyacına cevap verebilmesi açısından, 2007 yılında 12 nolu ünite için açtırılan derin kuyunun pompa –elektrifikasyon ve şebeke bağlantıları yapılarak sisteme dahil edilmiştir. Ayrıca 12 nolu ünite deposuna en yakın olan BUSKİ ye ait derinkuyu da gerekli izin izinlerin alınması sonrası ünitemize bağlanmıştır.
6.ünitemize takviye amacı ile kooperatif imkanlarıyla derin kuyu sondajı yaptırılmıştır. Derin kuyuya uygun pompa temin edilmiş, elektrik ve şebeke bağlantı çalışmaları tamamlanarak 6.ünitemize dahil edilmiştir.

2009 YILI FAALİYETLERİMİZ
2008 yılında kuyu arızaları sonucu yenilemeleri yapılan 7/3 – 10/3 – 12/2 nolu derin kuyulara uygun pompalar temin edilerek montajları gerçekleştirilmiş ve şebeke bağlantıları tamamlanmıştır.
3/1 nolu kuyunun arızalanması sonucu kooperatifimiz imkanlarıyla yenileme sondajı yaptırılmıştır. Yeni kuyumuza uygun derin kuyu pompası temini yapılmış, şebeke ve elektrifikasyon işlemleri tamamlanarak 2009 yılı sulama sezonuna hazır hale getirilmiştir.
M.Akif Mahallesinde yapılaşma sonucu evlerin altında kalmış olan iletim hattımızdaki 1 adet borunun arıza yapmış olması ve müdahale imkanımızın bulunmaması nedeniyle ilgili hattın bir bölümü iptal edilmiş ve iptal edilen hattın hizmet ettiği alanlar için alternatif bir güzergah oluşturularak pvc boru ile 330m uzunluğunda yeni hat montajı gerçekleştirilmiş ve uygun noktalarda su alma prizi oluşturularak bölgedeki tarım alanlarına su sağlanmıştır.

2010 YILI FAALİYETLERİMİZ
2009 yılı sulama sezonu içerisinde 10.ünite çelik boru hattında çok fazla arıza meydana gelmesi nedeniyle ünitenin arıza sıklığı yaşanan çelik boru hattı bölümünün yenilenmesi kararlaştırılmıştır. Yapılan tespite göre elimizde bulunan çelik boru miktarı da dikkate alınarak, Ø250mm çaplı çelik boru (176 m) ile 160/10 PE boru (516 m) satın alımları gerçekleştirilmiştir.
10/1 ile 10/2 nolu pompalar arası yeni güzergah ile isale hattı oluşturulmuştur. (516 m – 160/10 PE boru) 10/2 ile ünite deposu arası çelik boru hattı için belirlenen yeni güzergahda 432m çelik boru montajı yapılmış ve eski hat iptal edilmiştir.
Bu yenileme işlemi sonrası 2010 yılında 10. ünitede çelik boru arızası yaşanmamıştır.
2. ünitemize takviye amacıyla 2007 yılında açtırılmış olan derin kuyuya uygun pompa montajı yapılmış, elektrik ve şebeke bağlantıları tamamlanarak 2.ünitemize dahil edilmiştir.