ISALE HATTI ÇALIŞMALARI

11 ile 12 nolu üniteler arası isale hattı çalışması:

Dereçavuş Mahallesindeki toplam 970 dekar tarım alanına hizmet veren 11 nolu ünitede 2007 yılı sulama sezonunda kuyu verimlerinin düşmesi nedeniyle 2 adet derin kuyudan beklenen faydanın sağlanamamıştır. 11 nolu ünitede meydana gelen verim düşüklüğü sonucunda 2008 yılı sulama sezonunda Dereçavuş tarım alanlarına su temin edilemeyeceği ihtimali dikkate alınarak,yakındaki 12 nolu üniteden su takviyesi yapılması en hızlı çözüm olarak öngörülmüştür.
Yapılan ölçümlerle, DSİ I.Bölge Müdürlüğünden geri ödeme planı dahilinde (89.017 TL) 1500m uzunluğunda 273*4.5mm ebatlı çelik boru temin edilerek hemen inşa çalışmasına başlanılmıştır. İsale hattı çalışmasında kanal açma işi kooperatifimiz iş makinesi ve personelleri ile gerçekleştirilmiş kaynak ve bağlantı çalışması kooperatifimiz tarafından anlaşma sağlanan yüklenici firmaya yaptırılmıştır.
İsale hattı inşa çalışması 15 gün içerisinde tamamlanarak 2008 yılı sulama sezonu içerisinde kullanılmaya başlanılmıştır.
11 ve 12 nolu üniteler arası su takviyesi amacıyla gerçekleştirilen bu çalışma neticesinde uygulamadan beklenen fayda sağlanmış ve Dereçavuş tarım alanlarının su ihtiyaçı karşılanmıştır. Sistemin kooperatifimize toplam maliyeti yaklaşık olarak 120.000. TL dir.

10.ünite çelik boru hattı yenileme çalışması:


2008 ve 2009 yılı sulama sezonları içerisinde Armutköy Mahallesi tarım alanları ile Dereçavuş Mahallesi tarım alanlarının bir kısmına hizmet veren 10.ünite çelik boru hattımızın büyük bir bölümünde sürekli olarak çelik boru arızası meydana gelmiş, bu durum iki sezon boyunca su temininde aksaklıklara neden olmuştur. Mevcut hattaki boruların kalitesiz olması ve kullanım ömrünü tamamlamış olması nedeniyle kooperatifimizce yapılan onarım çalışmaları, arızaların devamlılığını engellememiş ve üniteden beklenen fayda tam olarak sağlanamamıştır. Bu nedenle ilgili çelik boru hattında arıza sıklığı yaşanan bölgeler tespit edilmiş ve tespitler sonucunda 2010 yılı başında yeni isale hattı oluşturulması kararlaştırılmıştır.

Bunun için elimizde bulunan 273*4.5mm ebatlı çelik borulara ilave olarak 176m daha aynı özellikte çelik boru satın alımı yapılmıştır. Ayrıca 160/10 özelliğinde 516m PE boru satın alınmıştır.

516m PE boru, 420m çelik boru kullanılarak 10/ 1 - 10/2 nolu pompalarımız ve Ünite deposu çelik boru hattı arasında yeni güzergahlar ile toplan 936 m uzunluğunda yeni isale hattı inşa edilmiştir.

İsale hattı kazı –bağlantı ve kaynak çalışmalarının tümü kooperatifimiz personelleri ve iş makinaları ile gerçekleştirilmiş olup 12 gün içerisinde tamamlanmıştır. (Sistemin kooperatifimize toplam maliyeti yaklaşık olarak 40.000 TL dir.)2010 sulama sezonunda kullanılmaya başlanan yeni hattımızla 10 nolu pompa ünitemizde sık yaşanan çelik boru arıza problemi sona ermiştir.

Derin kuyu pompası şebeke bağlantı çalışması:


Gerek kuyu arızası sonrası yapılan yenileme sondajları, gerekse ünitelerimize ilave olarak açtırmış olduğumuz yeni sondaj kuyularının şebeke bağlantı çalışmaları için; önce kuyu karakteristiklerine uygun yeni derin kuyu pompaları satın alınarak montajı yapılmaktadır, sonrada mevcut enerji hatlarımızdan pompaya elektrik hattı montajı yapılmakta, son olarak da pompamızın sisteme su girişini yapacak iletim hattı inşa edilerek derin kuyunun üniteye bağlantı işlemi tamamlanmaktadır.

İletim hatlarımızda meydana gelen hasarlar:


Pompalarımızla yeraltından çekilen suyun tarla başı su alma prizlerine ulaştıran 16.500 dekarlık sulama sahası içerisindeki yeraltı iletim hatlarımızda; basınç, çiftçilerimizin tarımsal faaliyetleri sırasında kazaen (dip patlatması, ağaç köklemesi v.b.), mevcut hat güzergahımız ile herhangi bir kazı güzergahının kesiştiği noktalarda (doğalgaz,içme suyu,kanalizasyon,haberleşme hattı inşa çalışmaları) hasarlar meydana gelmektedir. Arıza onarım çalışmalarımız hasarın meydana geldiği ünitede suyun tamamen hattan tahliye yapılması sonrası yapılabilmektedir. Onarım çalışmalarımız için gerekli tüm teçhizat arızaya hemen müdahale yapılabilmesi doğrultusunda tedarik edilmiştir.

Derin kuyularımızda meydana gelen arızalar:


Yukarıdaki resimlerde tesisimize ait derin kuyuda meydana gelen çökme görülmektedir. Derin kuyularımızda meydana gelen arızalar genellikle teçhiz borusunun zamanla büzüşmesi ve teçhiz borusunun yırtılarak içerisine çakıl dolması şeklindedir. İki durumda da kuyu içerisinde montajlı pompa kuyu içerisinde sıkışmakta veya aküferlerin kapanarak kuyudan faydalanma durumu ortadan kalkmaktadır.
Son on yıl içerisinde kuyu arızaları nedeniyle yenileme amaçlı 10 adet derin kuyu sondajı, ünitelerimize ilave olarak da 8 adet yeni derin kuyu sondajı ile toplam 18 adet derin kuyu yaptırmış ve faaliyete geçirmiş bulunmaktayız.
2011 yılı içerisinde yukarıda fotoğrafları bulunan derin kuyumuz için yenileme sondajı yaptırılacaktır.

Pompa montaj çalışmalarımız:


2007 yılında yaşanan kuraklık etkeni ile tesis Derin kuyularımızın tamamında seviye düşümleri meydana gelmiş ve birçok pompamızın montajlı olduğu kuyuda askıda kalması tehlikesi baş göstermiştir. Bunun üzerine 2007 – 2008 – 2009 yılları içinde toplam 35 adet derin kuyumuz için daha derine montajlı yeni dalgıç ve milli pompalar satın alınarak ilgili kuyularına montajları yapılmıştır.