KOOPERATİFİMİZİ TANIYALIM

Bursa Ovası YAS Pompaj Sulama Tesisi Ova içerisinde mevcut Soğanlı, Mutlular (M.Akif), Çukurca, Çeltik, Yeniceabat, Armutköy, Yunuseli ve Dereçavuş Mahalleleri ile Ova içerisinde arazileri olan K.Balıklı ve Panayır Mahallelerinin tarım arazilerinin sulanması ve tarımsal üretimin arttırılması amacı ile inşa edilmiştir. Tesis 1990 yılı 1. kısım, 1994 yılı ise tamamı olarak tarımsal sulamaya hizmet etmeye başlamıştır. İşletmenin açıldığı tarihte Bursa Ovası Yas Pompaj sulama tesisinde 16.500 dekarlık net sulama alanı bulunmaktaydı. Günümüz koşullarında ovanın şehirle iç içe olması nedeniyle kentleşme ve sanayileşmenin artması net sulama sahasının azalmasına sebebiyet vermiştir. Uzun yıllar ortalamasına göre tesisimizin 15.000 dekarlık sulama sahası ve 14.500 dekar fiilen sulanan alan bulunmaktadır.
Bursa Ovası YAS pompaj sulama tesisi şu an mevcut 50 adet derin kuyu pompası (25 - 60 lt/sn) ve ekipmanı, yeraltına döşeli Beton (65+445 km) ve Çelik boru iletim hatları (11+355 km), yaklaşık 375 adet iki çıkışlı su alma prizi, 12 adet 50 ton' luk beton depo, 25 adet (40 - 125 KVA) trafo ve enerji nakil hatları (23+556 km) ile ova içerisinde toplam 12 pompa ünitesi oluşturarak su teminini sağlamaktadır.
Söz konusu tesis DSİ tarafından işletmeye açılmış daha sonra sulayıcı gruplar tarafından işletmeye devam edilmiş olup,Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 17.07.1997 tarihli ve 'Olur' ları ile işletme ve bakım-onarım hizmetleri protokol ile kooperatifimize devredilmiştir. Devralma tarihinden itibaren hizmetine başlayan kooperatifimiz, ilk yıl DSİ nin iş makin ası ve teknik personel yardımından faydalanmış olup tesisi işletmesi için gerekli iş makin ası ve ekipmanı kısım kısım kendi imkanları ile temin yoluna gitmiştir.
1997 yılından 2001 yılına kadar kooperatifimiz idari hizmetlerinin yürütüldüğü Yunuseli mahallesi Fuat Kuşçuoğlu Caddesinde kiralık olarak tutulan bürodan, 2001 yılında yapımı tamamlanan Bursa Büyükşehir Belediyesine ait Çukurca Mahallesi Hizmet Binasına Belediye ile kira sözleşmesi yapılarak taşınılmıştır. Ayrıca 2005 yılında yine Çukurca Mahallesi içerisinde bulunan Osmangazi Belediyesine ait 5980 M2 büyüklüğündeki arazi kiralanmıştır. Tesis yapılarının ve iş makinelerinin park - depo alanı olarak kullanılacak olan alanın düzenleme işi 2006 yılında tamamlanmıştır.
Kooperatifimiz her yıl yapılan olağan Genel Kurulda ortaklarının kendi içerisinden oylama ile seçmiş olduğu 7 yönetim kurulu üyesi tarafından yönetilmektedir. Bu seçilen yönetim kurulu üyeleri, ilk toplantısında görev dağılımı yaparak Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Muhasip üyeyi belirler.
Hukuk Danışmanı olarak 1Avukat, Mali Danışman olarak 1 Mali Müşavir ile sözleşmeli olarak çalışılmaktadır.
Kooperatifimiz bünyesinde, Kooperatif Müdürü olarak 1Ziraat Mühendisi, 1 Muhasebe görevlisi, 1 Elektrik Teknisyeni, 1 AÇB Ustası, 1 Su Dağıtım Personeli (ayrıca iş makinesi operatörü), 3 Su Dağıtım Personeli ile faaliyetini sürdürmektedir. İhtiyaca göre sulama sezonu içerisinde geçici işçi istihdamı yapmaktadır.


Cemal KAYMAK
S.S. Osmangazi Sulama Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı