Bursa Ovası YAS Pompaj Sulama Tesisi Ova içerisinde mevcut Soğanlı,
Mutlular (M.Akif), Çukurca, Çeltik, Yeniceabat, Armutköy, Yunuseli ve Dereçavuş Mahalleleri ile Ova içerisinde arazileri olan K.Balıklı ve Panayır Mahallelerinin tarım arazilerinin sulanması ve tarımsal üretimin arttırılması amacı ile inşa edilmiştir. Tesis 1990 yılı 1. kısım, 1994 yılı ise tamamı olarak tarımsal sulamaya hizmet etmeye başlamıştır. İşletmenin açıldığı tarihte Bursa Ovası Yas Pompaj sulama tesisinde 16.500 dekarlık net sulama alanı bulunmaktaydı. Günümüz koşullarında ovanın şehirle iç içe olması nedeniyle kentleşme ve sanayileşmenin artması net sulama sahasının azalmasına sebebiyet vermiştir. Uzun yıllar ortalamasına göre tesisimizin 15.000 dekarlık sulama sahası ve 13.500 dekar fiilen sulanan alan bulunmaktadır.
Bursa Ovası YAS pompaj sulama tesisi şu an mevcut 45 adet derinkuyu pompası (25 - 60 lt/sn) ve ekipmanı, yeraltına döşeli AÇB (65+445 km) ve Çelik boru iletim hatları (11+355 km), yaklaşık 375 adet iki çıkışlı su alma prizi, 12 adet 50 ton' luk beton depo, 25 adet (40 - 125 KVA) trafo ve enerji nakil hatları (23+556 km) ile ova içerisinde toplam 12 pompa ünitesi oluşturarak su teminini sağlamaktadır.